Leverandrer udvidelse

Banner til væg 600x200cm-min

GrønGas Vrå er Nordjyllands største biogasanlæg, som blev idriftsat i april 2016 og officielt indviet fredag d. 3. juni.

Det 87.000 kvadratmeter store anlæg er placeret midt i Vendsyssel og håndterer op til 300.000 tons biomasse årligt og producerer ca. 9 mio m3 metan, som leveres på HMNs distributionsnet. Der anvendes primært lokal kvæg- og svinegylle samt industrielle affaldsprodukter.

Klik her for mere information

 

GrønGas driver også gårdbiogasanlægget GrønGas Hjørring i Gårestrup vest for Hjørring.

Dette anlæg er bygget i 2001 og har dannet erfaringsgrundlag og basis for etableringen af GrønGas Vrå. I dag er GrønGas Hjørring et af Danmarks største gårdbiogasanlæg med 5 lokale gylleleverandører. Anlægget leverer el til elnettet og restvarme (fra motorer) til Hjørring Fjernvarme.

Klik her for mere information

  

 

Driftinfo