GrønGas Vrå

GrønGas Vrå er bygget af E.ON Danmark og Jens Peter Lunden i 2016, og leverer al biogassen til naturgasnettet, som bionaturgas.

Anlægget er baseret på husdyrgødning og andre organiske rester fra landbrugsproduktionen og fødevareindustrien. Image
Image

Facts om GrønGas Vrå


  • Producere årligt ca. 13 millioner m3 metan
  • Håndterer op til 300.000 tons biomasse
  • 87.000 kvadratmeter anlæg
  • 4 mand der vedtager driften, 7 chauffører og 1-3 administrative medarbejdere
  • Leverer overskudsvarme til Vrå Fjernvarme
  • Behandlingstid på ca. 40 dage af biomassen
  • Samarbejder med. 50 landmænd, som leverer husdyrgødning
  • Godkendt til hygiejnisering af biomasse fra fødevareindustrien
  • 7 MW halmværk til opvarmning af biomasse