GrønGas Hjørring

GrønGas Hjørring A/S er bygget i 2001 i samarbejde med Xergi. Anlægget er et traditionelt gårdbiogasanlæg. I dag er GrønGas Hjørring A/S et af Danmarks største gårdbiogasanlæg med 5 lokale leverandører. Anlægget leverer el til elnettet og varme til Hjørring Fjernvarme.

GrønGas Hjørring A/S er løbende udbygget, senest i 2013, hvor der blev bygget en ny reaktor på 3000m3 fra Assentoft og en modtagetank til ensilerede roer, som løbende pumpes ind i anlægget. 

Den årlige produktion svarer til ca. 1700 husstande i el og ca. 750 husstande i varme.

GrønGas Hjørring A/S har i dag to motorer med en effekt på 2 MWh el og en fjernvarmeledning fra biogasanlægget og til Hjørring Fjernvarme på ca. 4 km.

 

 

GrønGas Hjørring oktober 2015

ggh20153

 

ggh20152

 

ggh20154